Zajišťujeme hladké fungování informačních technologií ve středních a menších firmách.


 • Zajišťujeme dostupnost systémů a dat kritických pro vaše podnikání.
 • Podporujeme vaše zaměstnance při řešení běžných i neobvyklých situací.
 • Chráníme vaše podnikání před širokou škálou počítačových hrozeb.
 • Provádíme prevenci a údržbu vaší technologické infrastruktury.
 • Přizpůsobujeme vaše informační technologie potřebám rostoucí firmy.

Využití našich služeb namísto vlastních sil vám přinese výhody.


 • Stanovíme s vámi vhodné paremetry dostupnosti vašich systémů a dat a zajišťujeme jejich dodržování.
 • Poskytujeme telefonickou linku pro hlášení problémů a konzultace i mimo běžnou pracovní dobu.
 • Řešíme havárie i mimo běžnou pracovní dobu.
 • Předem znáte fixní měsíční cenu nebo naopak pružně čerpáte kapacity s vykazováním skutečně odvedené práce.
 • Kapacitně pokryjeme špičky a havárie.
 • Kapacitně pokryjeme dovolené a nemoci jednotlivých pracovníků.
 • Evidujeme požadavky a průběh jejich řešení v helpdeskovém systému zákazníka nebo v námi provozovaném systému.
 • Pro specifické úkoly využíváme skutečné specialisty na danou oblast.
 • Zajišťujeme koordinaci našich pracovníků při řešení svěřených úkolů.